Årsredovisning och bokslut

Årsredovisning och bokslutAlla som har en näringsverksamhet i Sverige ska enligt lag upprätta en bokföring. Detta gäller för alla företagsformer och oavsett företagets storlek. Bokföring ska helst uppdateras löpande och det finns vissa regler och lagar för vad som behöver ingå i en korrekt bokföring. Skatteverket eller en auktoriserad revisor kan hjälpa till med detta om det finns oklarheter.

Målet med bokföringen är främst att underlätta för företagaren själv och skapa en tydlig bild av företagets ekonomi med dess in- och utflöden. En tydligt strukturerad bokföring gör det också lättare att styra företaget i den riktning man önskar.

bokforing-4En årsredovisning är ett av många sätt för att göra en tydlig sammanställning av företagets ekonomi vid slutet för ett räkenskapsår. Ofta infaller detta i samband med årsskiftet. I Sverige finns Bokföringslagen som ger information om hur löpande bokföring ska skötas och avslutas, och många företag tar hjälp av rutinerade revisorer för att försäkra sig om att årsredovisningen blir korrekt utförd. Beroende på hur stort företaget är och hur verksamheten har expanderat under det gångna året kan årsredovisningen bli lång och ta tid att sammanställa. I riktigt stora organisation jobbar ofta flera ekonomer och revisorer tillsammans för att garantera en korrekt årsredovisning.

Bokslutet är helt enkelt en sammanställning av bokföringen, och årsredovisningen och bokslutet går därmed ofta hand i hand. Vilken typ av bokslut ett företag bör upprätta beror bland annat på organisationens omsättning och typ av verksamhet. Bokslutet ligger dock till grund för företagets beskattning och det är därför viktigt att denna utförs noggrant och inom givna tidsramar. Även här kan det löna sig att involvera kunniga revisorer som kan utföra eller godkänna bokslutet. Att i efterhand behöva gå tillbaka och göra om ett tidigare avslutat bokslut är både krävande och tråkigt, då de flesta företag föredrar att blicka framåt efter avslutat bokföringsår.