Lönehantering

LönehanteringAlla företag med anställda betalar regelbundet ut lön. Lönehantering är ett viktigt och ofta stort område som i Sverige omsluts av många lagar och regler. Löneutbetalningar är också ofta den största utgiftsposten för många företag och naturligtvis en viktig faktor för de anställda, som gärna vill bli betalda korrekt summa på rätt dag. Det finns många olika sätt att hantera löneutbetalningar, och varje företag kan välja när och hur lönen ska utbetalas, så länge både den anställde och företaget vet vad som gäller.

Dataprogram för effektiv lönehantering

Den som vill vara säker på att löneutbetalningar sker säkert och enligt samma schema månad efter månad kan göra klokt i att investera i ett dataprogram som hjälper till med utbetalningarna. Ofta betalas lönerna ut en gång i månaden, till exempel den 15 eller 25 kalenderdagen i varje månad, eller i månadsskiftet. Det förekommer också att löner betalas ut var 14 dag enligt ett löpande schema. Oavsett när lönen betalas ut är det viktigt att kontinuiteten behålls och står fast, så att de anställda kan planera sin egen privata ekonomi utifrån det faktum att de får lön vid samma tidpunkt månad efter månad.

Sociala avgifter och provisionsbaserad lön

Sociala avgifterMed ett elektroniskt dataprogram för lönehantering kan utbetalningarna ske i princip helt automatiskt, och företaget lägger in information om den anställde såsom bankuppgifter och summa att betala. Elektroniska dataprogram för lönehantering kan också hjälpa till med skatt och avdrag för sociala avgifter, och loggar detta så att det blir tydligt och lättillgängligt både för den anställde, företaget och eventuella revisorer. Detta underlättar ofta mycket för företaget som annars behöva bokföra detta separat i enlighet med Skatteverkets lagar och regler.

Dagens moderna program kan också med lätthet räkna ut och tydligt presentera utbetalningar som baseras på provision, där den anställde erhåller en viss summa (ofta en procentsats) för en viss typ av arbete. Detta blir allt vanligare och förekommer inom en mängd olika branscher. Tanken är att provisionen på utfört arbete ska motivera den anställde att jobba lite hårdare än hen hade gjort annars.