Hitta företag med hög värderating genom Guldbolag

Guldbolag bedömer företag utifrån olika kriterier och med hjälp av bedömningen sker en rating. Vill du hitta de företag med allra högst rating är det lätt att kolla efter dem på Guldbolags hemsida på nätet. Där finns de samlade och det är lätt att se hur de är bedömda.

Den värderating som finns på Guldbolag har en skala med fem olika steg. VVV är högst, efter det kommer VV, V+, V och V-. Det är också möjligt för företag att få – (minus) i ratingen. Då uppfyller de inte de kriterier som krävs för att ett företag ska kunna få en värderating.

För att ett företag ska få en värderating krävs en rad olika saker: företaget ska vara ett aktiebolag registrerat hos Bolagsverket, det ska ha lämnat in minst ett bokslut, nettoomsättningen ska vara 500 000 kronor eller mer, aktiebolaget måste ha en SNI-kod som anger branschtillhörighet, alla nyckeltal som används i värderatingen måste gå att beräkna.

Varje företag uppskattas inom sin bransch och genom det får du en bedömning kring hur bra det är jämfört med motsvarande företag. Den rating ett företag får kan ge en fingervisning om hur den ekonomiska situationen i företaget ser ut. Utifrån ratingen kan du också få en uppfattning om vilka framtidsutsikter företaget har.