Bokföring

BokföringEnligt svensk lag är alla enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar bokföringsskyldiga. Detta betyder att dessa behöver hålla ordning och skapa en tydligt strukturerad översikt för hur bolagets eller föreningens finanser sköts. Även fysiska personer har bokföringsskyldighet om de har enskild näringsverksamhet. Det finns i Sverige lagar och förordningar kring vad en bokföring behöver ta upp, och det finns flera exempel på hur man bäst strukturerar sin bokföring. Skatteverket kan till exempel vara behjälpliga med den här typen av information.

Fördelar med löpande bokföring

En bokföring är något som främst är till för företagaren själv, för att skapa kontroll över ekonomin och kunna se trender och tendenser i företaget. Bokföring är också ett bra hjälpmedel för att få en överblick över företaget och för att kunna styra det i den riktning man önskar. Några som kan vara intresserade av att få en inblick i din bokföring är till exempel finansiärer, leverantörer, banken eller Skatteverket.

En löpande bokföring innebär att du löpande skriver ner vad som händer, och att du regelbundet fakturerar och noterar företagets in- och utgifter. Detta är så kallad god redovisningssed, och genom att till exempel inte vänta till slutet på månaden med bokföringen är du säker på att inte missa någon händelse eller komma efter med betalningar och faktureringar. Redovisning kan många gånger vara krångligt och för att spara tid kan det vara en god idé att ta hjälp av en redovisningskonsult. Du kan t.ex. ta kontakt med din lokala redovisningsbyrå i Eskilstuna om det är där du håller till med ditt företag.

Fakturering och betalningar

FaktureringSom en del av löpande bokföring ingår att kontinuerligt fakturera och därmed kräva in pengar till bolaget för utförda prestationer och sålda varor. En faktura kan se ut på många olika sätt men det finns vissa uppgifter som fakturan enligt svensk lag bör innehålla, såsom datum då fakturan utställs, vem som är kunden och vem som är säljaren, detaljer kring affärshändelsen och beloppet fakturan avser. Genom att vara tydlig och precis på fakturan undviks missförstånd och det är troligare att fakturan blir korrekt betalad i tid.

På samma sätt ingår det i går redovisningssed att betala inkommande fakturor regelbundet. Detta förhindrar både påminnelseavgifter och att du hamnar hos inkasso och Kronofogden. Genom att föra en löpande bokföring håller du alltid koll på vilka avgifter företaget har att vänta sig den närmaste tiden och kan planera för dessa, så att du alltid kan betala dina leverantörer i tid.